grupa szkoleniowa dla osób przygotowujących się do adopcji

Informujemy, że spotkania kolejnej grupy szkoleniowej dla kandydatów przygotowujących się do adopcji dziecka rozpoczynają się w  czwartek,

26 października o godz. 16.00, kolejne spotkania odbywać się będą w trzy kolejne wtorki (31 października, 7 i 14 listopada) w godzinach 9.00-16.30.
Wszystkim uczestnikom przypominamy o koniecznej obecności na wszystkich spotkaniach.
Bardzo prosimy o punktualność!