TPD w Krakowie

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie jest specjalistyczną placówką niepubliczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
NIP 676-225-74-62 REGON 356796730
PEKAO S.A. III O/ Kraków 38 1240 2294 1111 0000 3723 9323